Tillstyrkt statsbidrag.

En ansökan från Emil Pettersson, Oskar Nilsson och Fredrik Löfkvist, vilka samtliga arrendera, kronan tillhöriga fastigheter i Tingstäde, att de jämte övriga delägare i »Träskvälders dikningsföretag av år 1931 i Tingstäde socken» måtte beviljas bidrag från statens avdikningsanslag tillstyrkes av arméförvaltangen. (TT.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *