Åter en strandning i Fårösunds norra gatt.

I morse kl. 7 strandade åter ett fartyg i Fårösunds norra gatt, en företeelse, som ser ut att bli ofta återkommande och nog också blir det, så länge icke vederbörande befälhavare tänka på vattenstånd och djupgående. I morse var det en tysk motorgaleas Anna av Hamburg, som på resa från Herräng, till Hamburg skulle gå in i sundet i lä av den hårda motvinden. Fartyget, som var lastat med tackjärn, fastnade mitt i rännan. Ombord började man lämpa tackjärnslasten över bord, vilket med hänsyn till fördjupningsarbetet i norra gattet knappast kan anses vara välbetänkt. Lotsarna i norra gattet epserverade emellertid tilltaget och ginga ut samt finge vidare »utlastning» på detta sätt stoppad. I stället rekvirerades nu en kutter från Fårösund, i vilken lasten skulle lossas. Skutan lastar omkring 155 ton.
Varken denna skuta eller motorseglaren Ete, som för någon tid sedan fastnade i norra gattet, hade lots ombord. Vad Ete angår uppgavs, att den strandat under tjocka, men rätta förhållandet var, vilket vi nu erfarit, att klart väder rådde vid tillfället, men att man icke på förhand gjort sig underrättad gom vattenståndet i gattet. Det hade dock endast kostat teletanavgiften från Stockholm till Fårösunds norra gatts lotsstation. Det är icke nog med att fartygen få vidkännas en strandnings alla besvärligheter och utgifter, utan de stänga också vid en strandning i rännan trafiken. Så var det när Ete fastnade och så var det i dag, då på förmiddagen två fartyg höllo utanför gattet, tydligen villrådiga om hurudan situationen var.
Det torde i detta sammanhang böra påpekas, att norra gattet ännu icke är fördjupat, att vid vissa vindar med åtföljande stark ström vattnet sjunker ganska avsevärt. Det är därför välbetänkt att före passage hos lotsarna göra sig underrättad om vattenståndet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *