Artilleristen fick benet avsparkat.

Under rastridning å infanterikårens övningsfält vid Visborgs slätt råkade en volontär Antonsson vid artillerikåren falla av den häst, som han för tillfället red. Då han åter skulle taga fast densamma, var denna fortfarande mycket orolig och sparkade till Antonsson, så att denne blev allvarligt skadad. Från artillerikåren rekvirerades sjukvårdspersonal och bil, varefter den skadade utfördas till lasarettet. Det befanns, att han fått ena benet avsparkat, varför han fick kvarligga för vård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *