Motorcykeltävlingen om söndag.

Om söndag går som bekant Gotlands första hastighetstävling för motorcyklar på landsvägsbana av stapeln. För banana utsträckning har redan redogjorts i dessa spalter, man det kanske kan vara av ett visst intresse att granska den litet närmare och ta del av de arrangemang, som tävlingsledningen vidtagit. Banan är triangelformig med hörnen vid vägskälet vid Österby, Allekvia i Endre och Hejdeby kyrka. Den är 16 km. lång och skall köras fem varv motsols. Sträckan Österby—Allekvia är ganska rak och fri från backar. Vid Ölbäck finns dock en visserligen svag men ganska förrädisk kurva, där man redan under träningskörning hunnit göra en färd ut i skogen. Mellan Allekvia och Hejdeby kyrka är vägen smal och inbjuder just inte till några hastighetsorgier. Sista biten till målet är på sina ställen rätt backig och kurvig. Själva vägbanan skall man söndagsmorgonen hyfsa till med väghyvel för att få bort grus och ojämnheter.
Vid en tävling som denna gäller det naturligtvis att i största möjliga mån försöka hindra allvarligare olycksfall. Till den ändan kommer man att i de djupaste dikena placera halm och i de svåraste kurvorna, som t. ex. vid triangelbanans hörn, är det meningen att bygga »murar» av halmbalar, vilka då även skola hindra de tävlande att åka in bland publiken. För övrigt komma polis- och fjärdingsmän att sörja för ordningens upprätthållande och att ingen obehörig kliver in på banan under tävlingens lopp. Även 40 man från A. 7 komma att hjälpa till med saken. Om trots dessa försiktighetsmått en olycka skulle inträffa, så finnas en läkare och två sjukvårdare till hands att ta hand om de skadade. Längs banan är ordnad fälttelefonförbindelse som skötes av 40 signalister från I. 18. Vid målet samt vid Allekvia och Ölbäck äro parkeringsplatser ordnade, och vid de två föratnämda platserna anordnas jämväl servering. Högtalare hålla åskådarna a jour med händelserna ute på banan, och mellan rapporterna blir det musikalisk underhållning även des pr högtalare.
Det är nu bara att hoppas på, att vädrets makter inte ställa sig avvisande, men blir det inte allt för ruskigt, så nog kommer det publik, det kan man nästan med visshet förutsäga. Vi hoppas i morgon kunna meddela listan på de startande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *