Gotlands urmakareförening

höll i går sammanträde härstädes. Styrelsen omvaldes och består av hrr Th. Wennerberg, Visby, ordförande, L. J. Sigrén, Klintehemn, vice ord förande, V. Larsson, Slite, sekreterare, och C. A. Peterson, Visby, kassör, med Uno Hultin, ,Ljugarn, som suppleant. Till ombud vid rikskongressen i Göteborg valdes hr Sigrén med hr Wennerberg som suppleant.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *