Färre resor till Gotska Sandön?

Lotsstyrelsen har anmodat lotskaptenen i Stockholm att omedelbart, uppsäga det mellan styrelsen och hr Hans Smitterberg i Fårösund upprättade kontraktet rörande uppehållande av förbindelserna med Gotska Sandön. Som bekant har styrelsen tidigare ifrågasatt att i besparingssyfte upprätthålla förbindelserna åtminstone delvis genom egen försorg. Samtidigt har lotskaptenen anmodats att skyndsammast utreda, huruvida de för förbindelserna erforderliga resorna kunna begränsas något till antalet, förslagsvis 3 á 4 resor under månaderna april-september och 4 á 5 resor under månaderna oktober-mars. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *