Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet onsdagen den 23 instundande mars kl. 1,30 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den från Gunnar Videgren utmätta fasta egendomen 224/10000 mantal av Lauritze Halls och Remmers 18 i Västergarns socken.
Fastigheten, som är belägen invid västra landsvägen omkring 1 km. norr om Västergarns kyrka, omfattar 2 hektar, varav hälften åker och hälften odlingsmark.
Följande byggnader finnas å fastigheten:
1:o) boningshus av trä under spåntak, inrett till tre rum och kök i en våning.
2:o) brygghus av trä under spåntak, vidbyggt boningshuset, 3:o) Mindre ladugårdsbyggnad av trä under spåntak; samt
; 4:o). vedbod av trä under spåntak, vidbyggd ladugårabyggnaden. Med fastigheten följer släketäkt och rätt till fiskevatten. Fastigheten har saluvärderats till 4,000 kronor.
Den, som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 10 februari 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *