Exekutiv Auktion i Västerhejde.

Genom exekutiv auktion, som förrättas här å landskansliet onsdagen don 23 instundande mars, kl. 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den från Karl Almlöv utmätta fastigheten 1/32 mantal Stenstugu 1/10 i Västerhejde socken.
i Fastigheten, sam är belägen i närheten av västra landsvägen omkring 6 km. från Visby, 3 km. från Västerhejde kyrka och 1,5 km. från ilallvards järnvägsstation, innehåller omkring 6 tunnland åker och tomt samt 9 tunnland skogsmark.
A fastigheten finnas uppförda
dels boningshus av trä under papptak, inrett till 2 rum och kök, dela ladugårdshus av trä under papptak, inrett till stall och ladugård, med vidbyggd lada av trä under spåntak.
Fattigheten har saluvärderats till 4,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken rastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 10 februari 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *