Ingen befrielse från avsättning till förnyelsefond.

K. m:t har avslagit den av Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag gjorda ansökningen om befrielse från skyldigheten att verkställa avsättning till förnyelsefond enligt lagen om bokföring vid enskild järnväg. Ansökningen hade tillstyrkts av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för en tid av sex år, men avstyrkts av järnvägsstyrelsen och riksgäldsfullmäktige. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *