Sjukligheten.

Enligt från Prov.-läkaren i distriktet afgifven rapport hafva i Wiklau församling, hvarest nervfeber varit gängse, sedan den 22 juni ytterligare insjuknat: 4 personer vid Orleif och 1 person vid Stengårds. Af de vid Prov.-läkarens föregående besök den 22 Juni, sjuke 4 personer, ha de 1 dödt den 5 dennes. Af de öfrige voro 2:ne på bättring, men illa sjuk med tarmblödning, hvaraf äfven en af de senare insjuknade lider.
Från sjukdomens början hafva inträffat 21 fall, deraf 3 dödt, 10 tillfrisknat och 8 ligga ännu sjuka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Juli 1874
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *