Sällskapet D. B. W.

firade i förgår sin vanliga sommarfest, i Åsbergs hage dervid skålar och tal aflöste hvarandra. En jemförelsevis väldig menniskomassa hade dessförutom infunnit sig; och tycktes glädje och fröjd råda imellan de tillstädeskonme. De urgamla lekarna förglömdes naturligtvis icke, såsom \”varpa och pärk\”, och åsåges dessa af de i mängd besökande så kallade främlingar med synnerlig förnöjelse.
Då ångfartyget Wisby utgick till Kalmar, gjorde det först en liten tripp norr ut, och midt för sällskapets samlingsplats saluterades såsom en aktningsgärd med fyra skott.
Denna uppmärksamhet hedrade belälhafvaren å fartyget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Juli 1874
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *