1931 års skogssakkunniga

undersöka f. n. möjligheten för skogsägarna att få avsättning för sin ved till regementena. För frågans belysande ha sakkunniga införskaffat uppgifter för alla militära etablissement i landet rörande bränslekostnaderna. Dessa synas för en normal vinter — man har därvid räknat med vintern 1930-31 — uppgå till 1,375,000 kr.
För Gotlandstrupperna uppgives förbrukningen till omkring 475 ton ångkol. 12 000 hl. koks och antracit samt 1,300 kbm. ved av olika slag. Totala bränsleförbrukningen har ett värde av c:a 4,000 kr. vid staben i Tingstäde, 25,000 kr. vid infanteri- och 8,000 kr. vid artillerikåren samt 1,500 kr. vid kronobageriet å Visborgs slätt eller sammanlagt i runt tal 38,500 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *