Stor Auktion i Lojsta.

Hos arrendatorn Henrik Smith, Skota i Lojsta, förrättas tisdag den 23 innevarande februari kl. 10 f. m. auktion., varvid försäljer följande lösegendom:
Djur: 7 st. hästar, 10 russ 7 kor, 5 kvigor, 5 ungnöt, 1 sugga, 1 galt, 5 gödsvin samt smågrisar och höns.
Redskap: Diverse vagnar och kärror, slädar, självbindare, radsåningsmaskin, slåttermaskin, slipmaskin, gödselspridare, plogar, harvar och vältar, traktor med plogsätt och cultivator, diverse selar, velociped, decimalvåg, handredskap, mjölkningsmaskin, lastbil samt snickare- och smidesverktyg m. m.
Inre inventarier: Matsalsmöbel av ek, skrivbord, diverse böcker m. m., m. m.
Vid samma tillfälle föreges 1/2, av fastigheterna 1/256 mtl. Rovede i Lojsta och 1/256 mtl Möbler i Väte.
Betalningsanstånd till 1 augusti 1932 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehållen tills densamma blivit till fullo betald.
Hemse i februari 1932.
Olof Hallin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *