På sin 80-årsdag

har f. d. folkskolläraren Elof Wieselgren härstädes fått många hyllningar från minnesgoda vänner och gamla kamrater, Sålunda har en mångfald av blommor kommit honom till del liksom även telegram från vänner såväl här i Visby, som också på landsbygden och på fastlandet. Bland avsändarna märkas åtskilliga lärarkamrater samt forna elever.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *