Yrkesinspektörens årsrapport.

Yrkesinspektören i första distriktet, vilket bl. a. omfattar Gotland, meddelar i sin årsrapport till socialstyrelsen att under året inrapporterats tillsammans 10,887 olycksfall i arbetet i detta distrikt. Av olycksfallen hada 21 dödlig utgång. Inom Gotlands län äro registerförda 111 arbetsställen, vilka sysselsätta tillsammans 1,992 arbetare. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *