Truppförbandens smörjolja.

Militärbefälhavaren å Gotland har hos armsförvaltningen gjort framställning om undersökning av till gotlandstrupperna levererade smörjoljor. Ämbetsverket finner emellertid skäl ej förebragta att, innan till armén senast levererade oljor blivit under någon tid prövade, företaga dylik analysering. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *