En gammal bräda från Lärbro kyrka,

som av kyrkoherde Sven Landahl förra sommaren anträffades vid en gård vid Vägume, har varit föremål för studier av en del vetenskapsmän i Stockholm genom dr John Nihléns förmedling. På brädan, som hade fått sin nuvarande plats å ett ladugårdstak, men som tydligen bortförte bland annat avfall från kyrkan efter en reparation för ett 50-tal år sedan, funna anbringade slingor med blandat drak- och blomstermotiv. En av de tillfrågade sakkunniga, docenten Gerda Boëthius, har ansett sig kunna datera brädans utsmyckning till 1100-eller början avi 1200-talet. Därav synes framgå, att brädan, som tydligen tillhört kyrkans inredning, skulle kunna anses vara äldre än den nuvarande kyrkan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *