Dödsfall. Arvid Jacobson

Tillkännagives att vår älskade make och fader f. landsfiskalen Arvid Jacobson avled söndagen den 14 febr. i en ålder av 70 år
Alma Jacobson, f. Hallgren.
Brita. Gertrud. Björt.

Dödsannons

Efter en tids sjuklighet har f. d. landsfiskalen Arvid Jacobsson avlidit härstädes i en ålder av 70 år.
Den bortgångne var född i Östersund 1861 och son till dåvarande första lantmätaren i Jämtlands län L. T. Jacobson och dennes maka, född Lundqvist. Fadern fick år 1867 transport till Gotlands län. Efter skolgång i Visby blev Arvid Jacobson biträde hos kronolänsman Håkansson i Bro, vilken han år 1895 också efterträdde som kronolänsman i norra häradets mellersta distrikt. Två år senare fick han transport till norra distriktet och 1905 till det södra distriktet samt blev efter fögderireformen 1918 landsfiskal. Vid inträdet i pensionsåldern bosatte han sig i Visby. Vid sin bortgång sörjes han närmast av maka, född Hallgren samt trenne döttrar.
Arvid Jacobson hade i sin krafts dagar tillvunnit sig ett stadgat anseende som en dugande rättvisans handhavare, som på ett skickligt sätt fyllde de krav, som hans tjänst ställde på honom. Särskilt i norra distriktet hade han också tillfälle att visa, vad han i detta avseende kunde, och bl. a. föll på hans lott utredningen i det mycket omtalade rånmordet å Fårö år 1898. I sitt personliga umgänge var den nu bortgångne en varmhjärtad, vänsäll och hjälpsam man.
Jordfästningen kommer att äga rum på fredag i Kräklingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1932
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *