Understödsföreningen Syskonbandet

höll på lördagen sitt årsmöte i N. T. O:s lokal under postiljon Erik Engströms ordfömndeskap. Av de föredragna berättelserna framgick bl. a., att under året utbetalats understöd till 8 dödsbon med 200 kr. till vardera. Medlemsantalet var vid årsskiftet 202. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter i denna omvaldes hrr Erik Engström, ordförande, Valfrid Ekdahl, sekreterare, Herman Lutteman, kassör, Oscar Lutteman och Gottfrid Pettersson.
Till revisorer valdes hrr Henrik Engström och Henrik Pettersson med hr K. V. Holmqvist som suppleant och till inkasserare hrr Oscar Lutteman s:r och Oscar Lutteman j:r.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *