Tillsyningsmannbefattningen vid Fårösunds flygstation

kungöres härmed till ansökan ledig.
Utöver tillsyn å flygvapnets fasta egendom åligger det tillsyningsmannen att handhava å platsen förvarade uppbörder m. m.
Befattningen, som skall tillträdas den 1 nästkommande april, skall sökas före utgången av nästkommande februari månad genom ansökan, åtföljd av betygsavskrifter och övriga för styrkande av kompetens erforderliga handlingar, hos flygstyrelsen, Stockholm 10.
För befattningens bestridande utgår ett årligt arvode om 1,200 kronor. Därjämte kommer bostad om 2 rum och kök att beredas tilltryningsmannen inom etablissementet.
övriga upplysningar lämnas av flygstyrelsen.
Stockholm i januari 1932.
Flygstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *