Kontanter i stället för husbehovsved.

Domänstyrelsen föreslår k. m:t medgiva kyrkoherden i Östergarns pastorat C. J. Björkander att från och med ecklesiastikåret 1932-1933, mot avstående av sin rätt till ved å kyrkoherdeboställena i pastoratet utöver en vedmängd av 20 kbm. årligen, ur kyrkofonden uppbära ett belopp av 180 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *