Sextiofem år fyllde i går

vaktmästaren vid Riksbankens avdelningskontor härstädes Emil Wahlby, som samma dag avgick gick från sin tjänst med pension. Med anledning härav ägde en liten högtidlighet rum i banken, där vid 12-tiden på middagen styrelsen och bankens tjänstemän samlats för att uppvakta jubilaren. På styrelsens vägnar frambar dess ordförande grosshandlare C. I. Kolmodin ett varmt tack till hr Wahlby för hans 42-åriga arbete i bankens tjänst, ett arbete som städse präglats av pliktkänsla och ansvar, och till 66-åringen överlämnades en vacker gåva från styrelsen, bankpersonalen och gamla vänner. Dessutom fick jubilaren mottaga en textad adress.
Senare på dagen hyllades jubilaren bl. a. av missionsföreningen, som överlämnade en ståtlig blomsteruppsats, och från den övriga vänkretsen överlämnades presenter och blommor. Urder dagens lopp anlände även telegradska lyckönskningar från minnesgoda vänner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1932
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *