Lantmannavecka i Lye

anordnar hushållningssällskapet under nästa vecka med föreläsningar alla dagar med början varje dag kL 3,30 e. m.
Det fastställda programmet för föreläsningskursen upptar på måndagen föreläsningar av agronom Wald. Ericsson (fjäderfäskötsel) och konsulent A. Eklund (fårskötsel, vall-växtodling), på ’tisdagen av konsulent E. Nilsson (grönsaksodling, fruktodling), fru Tekla Eklund (hemmets inredning och vård) och konsulent Eklund (potatisodling), på onsdagen av konsulenterna B. Ljunggren (om nötboskap, ’2 föreL) och Eklund (gödsling, 2 förd.), på torsdagen av konsulenterna Eklund (åkerjordens bearbetning, brödsädesodling) och Ljunggren (åkerjordens torrläggning, svinskötsel), på fredagen av konsulenterna Ljunggren (hästskötsel) och Eklund (beteskultur) samt länsjägmästare R. Molin (skogsskötsel) samt slutligen på lördagen av konsulent Eklund (jordbrukets ekonomis-
ka planläggning), folkskolinspektör J. Linnman (linodling) och landshövdingskan Gertrud Rodhe (hemslöjd), varefter kursen i anslutning därtill kommer att avslutas med tal av landshövding A. E. Rodhe.
Varje afton meddelas undervisning i lantbruksbokföring. Lokal för kursen blir socknens folkskola.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *