Landssekreteraretänsten.

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker kos k. m:t en av landssekreteraren K. P. Lundblad gjord ansökan om fortsatt tjänstledighet för sjukdom under tiden 1 mars-1 september. Samtidigt hemställer länsstyrelsen att länsassessorn jur. dr. C. G. Ihrfors måtte förordnas att fortfarande under samma tid uppehålla tjänsten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *