Nya intressanta fynd vid Bulverket.

En rekonstruktion av husen kan nu delvis utföras.
Stockholm, 11 febr. (Press.) Arbetet vid Bulverket i Tingstäde lämnade under fjolåret en hel del synnerligen intressanta fynd och erfarenheter, framhåller major A. Zetterling i sin redogörelse till riksantikvarien. Bl. a. säger han sig ha vunnit kunskap om konstruktionen av hus i Bulverket såväl i skiftesverk som i knuttimmer och dessutom har kännedomen om fyrkanternas och knutpunkternas byggnads sätt bestyrkts. Under året avritades 32 fyrkanter med virke på bottnen, hela palissaden runt Bulverket uppmättes liksom större delen av knutpunkterna m. m. Dessa arbeten försvårades mycket genom olämplig väderlek.
I östra linjen av Bulverket, är en hel del intressanta byggnadsrester redan år 1930 påträffades, upptogs under fjolåret en stor del virke, vilket visade sig ha tillhört hus i knuttimring. Sådant virke har blott anträffats där och detsamma är av det störstaintresse. Årets intressantaste fynd gjordes även här, där man påträffade stockar, fotsylle, gavelstockar och golvbjälkar i stort antal. Fyndet var fullständigt oväntat, då ingenstädes i Bulverket några rester av denna typ Påträffats. Med undantag av vissa detaljer, takkonstruktion m. m., kombination av knuttimring och skiftverk vilket sannolikt förekommer här, kan rekonstruktion av sådant hus, som funnits vid Bulverket, nu utföras, framhåller major Zetterling.
Intendenten S. Erixon, som gjort ett uttalande i ärendet, anser att, under förutsättning att 4-500-talet av vår tidräkning är den tid, då Bulverket kom till, fynden av ovannämda byggnadsrester komma att verka revolutionerande på vår uppfattning om förhistorisk byggnadsteknik. Major Zetterling anser för sin del. att Mat för att erhålla en åldersbestämning bör verkställa en pollenanalytisk eller biokromologisk undersökning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *