Intressenter i Thule

myrs dikningsföretag uti Ganthems socken av Gotlands län kallas till sammanträde hos lantbrukaren Reinhold Pettersson, Gardese, fredagen den 26 februari 1932 kl. 11, där undertecknad kommer att förelägga förslag till fördelning av lån från statens avdikningslånefond.
Visby den 10 januari 1932. På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman,
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *