Ingen adress på den försörjningspliktige.

Kammarrätten har ogillat av Klinte sockens fattigvårdsstyrelse anförda besvär över länsstyrelsens i Visby beslut den 8 oktober 1931 att lämna utan åtgärd fattigvårdsstyrelsens yrkande om åläggande för en å okänd ort vistande person, vars familj meddelats fattigvård med till hopa 1,685 kr., att ersätta fattigvårdsstyrelsen ifrågavarande belopp och för framtiden försörja sin familj. Länsstyrelsen motiverade sitt utslag med, att upplysning saknades om, var personen ifråga uppehölls sig. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *