Den härda stormen orsak till strandningen.

Kommerskollegii sjötekniske konsulent, kaptenen Magnus Fankman, har till kollegium avgivit utlåtande rörande den i Visby hemmahörande motorskonerten Annettes grundstötning den 15 december i fjol vid Kappelshamn. Fartyget hade på grund av stormigt väder sökt hamn och ankrat i Kappelshamnsviken den 10 december. Den 15 ökade den nordvästliga vinden till storm, under vilken ankarna draggade, tills fartyget strandade strax norr om Storugns. Besättningen bärgades av livräddningsmanskap från Visby medelst raketapparat. Fartyget torde bli vrak. Enligt kapten Frankmans mening är olyckans orsak att söka i den nordvästliga stormen, för vilken Kappelshamnsviken lämnar ringa eller intet skydd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *