Biograferna.

Regina-bio hade i går premiär på en kriminalfilm, betitlad »Vägen till paradiset». Varför filmen fått detta namn är nog litet svårt att förstå, men faktum kvarstår i alla fall. Kriminalfilmer äro ofta behäftade med det lilla felet, att de ganska lätt bli banala och en smula löjliga. Så är även fallet med denna. Den sköna förbryterskans tankeläsningskonster t. ex. bidraga i hög grad att göra slut på det spänning, som utan tvivel finns både här och där under handlingens förlopp. Annars är filmen varken bättre eller sämre än andra i samma genre. Lovetta Young i en dubbelroll och den sympatiske Jack Mulhall göra sitt bästa för titt hålla okulan flytande. Förspel äro en skämtteckning och ett sångnummer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *