Svår bilolycka i Ekeby.

En bil, tillhörande handlanden Axel Johansson i Kräklingbo och förd av dennes chaufför Ivar Kviberg, råkade på lördagskvällen ut för ett obehagligt missöde. Kviberg, som hade varit i stan och hämtat en del varor, begav sig vid 7-tiden på kvällen på hemväg. Som passagerare medföljde inne i förarhytten en person, Nils Olsson från Anga och bak ovanpå lasset satt en annan person John Lindström, också från Anga. Bilen, en Volvo lastbil, var lastad med ungefär 1,300 kg. varor. När man hunnit till Röstäde i Ekeby, där vägen gör en så gott som vinkelrät kurva, sladdade bilen, som troligtvis hade ganska hög fart, och det bar omkull, varvid vagnen blev liggande på vägen med vänstra sidan nedåt. Lindström, som satt bak på lasset, fick göra en luftfärd långt ut på en åker, där han hamnade tillsammans med en del av lasten. Han undkom dock med en del skråmor och behövde icke omhändertagas av tillskyndande personer. Värre var det med dem i förarehytten. Chauffören satt fastklämd vid ratten och hade blivit svårt skadad i ansiktet och bröstet. När han framdrogs var han utan medvetande. Olsson, som suttit på chaufförens högra sida, låg med vänstra armen ute genom vänstra bildörren och så pass fastklämd, att man måste lyfta bilen för att få loss honom. I tillkallad ambulans fördes samtliga till lasarettet, som Lindström dock kunde lämna omedelbart, under det att de övriga två fingo kvarstanna. De skadades tillstånd är dock för närvarande efter omständigheterna gott. Bilen blev helt naturligt avsevärt ramponerad. Angående orsaken till olyckan har utredningen ännu icke slutförts. Emellertid kan anses vara fastslaget att chauffören varit fullt nykter. Möjligt är att Kviberg, som icke närmare kände vägen, hållit för hög fart i den skarpa kurvan, där vägbanan endast är omkring 3½ meter bred. När man fann bilen vore alla bromsar tilldragna, vilket tydligen skett omedelbart före olyckan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *