Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 5 febr.
Vägome tjurförening höll den 4 febr. sitt ordinarie årssammanträde hos lantbr. Svante Ahnqvist. Till ordf. att leda. dagens förhandlingar valdes: kontrollassistent J. W. Anderson, Lärbro. Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året föredrogos och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Tack vare, att medlemmarna varit solidariska mot sin förening, visade kassan överskott.
Till styrelse valdes lantbr. Arvid Pettersson, Bjers, Carl Nilsson, Vägome, och Svante Ahnqvist, Vägome. Styrelsesuppleanter blevo lantbr. Otto Kellgren, Norrbys, och Johannes Nilsson, Hammars. Revisorer blevo lantbr. Konrad Ahlberg och Etnrik Söderström. och deras suppleant hr A. Herlitz, Vägome.
Därefter bestämdes betäckningsavgifter, för kor tillhörande föreningsmedtemmar till kronor 3,50 och kronor 4 för icke medlemmar. Foderlegan för tjuren beslöts skall utgå som förut med kronor 1 pr. dag, och om brist uppstår, skall ersättning tagas av reserverade medel.
Efter förhandlingarnas slut bjöd värdfolket samtliga de närvarande att slå sig hett vid ett rikligt försett kaffebord, vars gåvor var och en lät sig väl smaka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *