För sen ansökan – ingen arrendelindring.

Kommerskollegium har ej till prövning upptagit av arrendatorn av kyrkoherdebostället i Hejnums socken Edvard Johansson gjord ansökan om fortsatt nedlsättning i arrendeavgiften med 300 kr. pr år. Kollegium förklarar, alt dylik ansökan skall till vederbörande länsstyrelse ingiv före utgången av tiden för tidigare beviljad nedsättning. Nu föreliggande hemställan som borde ha ingivits före den 14 mars 1931, har inkommit till länsstyrelsen i Visby först den 10 november samma år. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *