Arbetslöshetskommittén.

Klintehamn. Den 5 febr.
Igår hölls kommunalfullmäktigesammantäde härstädes, varvid val av arbetslöshetskommitte ägde rum. Samtliga ledamöter omvaldes utom verkmästare V. Pettersson, som undanbett sig. I hans ställe utsågs hr R. Jakobsson, Tyrvalds. Till ordförande föreslogs hr Arthur Vallin och till vice ordf. Hansson, Hinninge. Som revisor valdes hr I. Hoppe med bankkassör Helge Dahlgren som suppleant.
Lönen åt barnmorskan bestämdes skola utgå enligt lag, varjämte för bristande naturaförmåner skulle utgå ett belopp av 375 kr. pr år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *