Anbud infordras på såväl material

som uppsättning av en cirka 800 mtr telefonledning från Hangvars växel till Fjärdingsmannens bostad i Hangvar.
Skriftliga anbud infordras till den 12 dennes och skall ledningen vara färdig till den 5 bast. mars.
Närmare upplysningar lämnas hos undertecknad.
Kyrkebys, Hangvar d. 4 febr. 1932.
Henrik Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *