Auktion å virke och ved

hålles å sågplatsen vid Sigsarve i Burs, torsdagen den 11 innevar. febr. kl. 11 f. m. varvid kommer för vederbörandes räkning att försäljas: bräder i olika dimensioner, fyrkantvirke, takspån, tvet-, flo- och avfallsved samt ett parti korn, passande såväl till utsäde som foderkorn. Betalningsanstånd till den 1 okt. 1932.
Burs i febr. 1932.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *