Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM, 1 febr.
Hejnums J. U. F.-avdelning höll igår sitt första kvartalsmöte. Avdelningen bildades i dec. förra året och börjar alltså nu sitt första verksamhetsår. Mötet, som var talrikt besökt, började med sång, varefter ordföranden hälsade medlemmarna välkomna, erinrande om det mål förbundet vill sträva till. Därefter förekom föredrag, sång och uppläsning. Inom avdelningen har bildats en sångförening och en studiecirkel. Detta visar, att ungdomen här inser behovet och värdet av sammanslutning till nytta och förädlande nöjen.
—n.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1932
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *