Landsbygden. Buttle.

BUTTLE. 3 febr.
R. L. F. och stenleveranserna. I sin propagandaverksamhet hade R. L. F. förra lördagen hunnit till Buttle, där ett möte var anordnat. Som talare medverkade agronom Bertil Nordlander, Hemse, och lantbrukare H. N. Hermansson, Havdhem. Mötet hade också ett visst samband med frågan om stenleveranserna till vägarbetet i Hemse. Sedan lantbrukarna i socknarna omkring, Hemse igenom R. L. F:s medverkan försökt få priserna till dessa leveranser reglerade, hade nämligen Vägförbättringar nu träffat avtal med en del lantbrukare i Buttle om dessa leveranser för ett betydligt lägre pris, än Hemsetraktens lantbrukare begärt. Stenen skall levereras vid järnvägen. Någon avdelning av R. L. F. blev icke bildad vid mötet härstädes, varemot enskilda personer antecknade sig för medlemskap.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *