Landsbygden. Anga.

ANGA, 1 febr.
Sjukligt är det f. n. inom socknen. Sjukdomssymtomen bestå i allmänt illamående med huvudvärk och kväljningar. Åkomman har uppträtt i flera hem.
Vintern med sin barmark frestar våra vägar ganska mycket. Bitvis äro de ganska slitna. Så som de varit i vinter ha de icke varit någon vinter på mycket länge.
I skogarna råder liv och brådska med framforslingen av skogsfället, som även häromkring varit rätt stort. Man hade väntat på snö och medföre för att både lättare och fortare kunna forsla ut ur skogarna ved- och sågtimret, men snön synes låta vänta på sig i vinter.
Fortsättningsskolan inom socknen har pågått fem dagar i veckan sedan nyår. Eleverna i år äro 9 stycken, därav 6 i första årsklassen och 3 i andra årsklassen.
Missi onsverksamheten jämförelsevis livlig. Utom de regelbundna gudstjänsterna i sockenkyrkan anordnas andaktsstunder av friförsamlingen, som härförleden firade årsmöte härstädes. Till ordförande för år 1932 efter lantbr. Ekström, Båticker, som avsagt sig mandatet valdes lanthr. Odin, Hemungs. Församlingsföreståndare är past. Walfr. Larsson, Dalhem. Till såväl hednamissionen som länsmissionen ha penninggåvor lämnats. Församlingen är ansluten till Dalhems missionsdistrikt, som erhållit 200 kr. för predikoverksamheten år 1931.
Inom församlingen verkar en söndagsskola med ett 20-tal barn samt en syförening. Därjämte finne inom socknen en kyrklig syförening, som även ekonomiskt stödjer sjömansmissionon med flera andra missionsgrenar inom den evangeliskt lutherska missionen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *