Auktion.

Som vid förrättad auktion den 4 sistlidne November å Alfva Ångqvarn och Såg med dertill hörande byggnader, antagligt anbud icke gjordes, så kommes samma egendom ånyo till försäljning att utbjudas å stället, Lördagen den Me instundande Jannuarf kl. 12 på dagen, på enahanda vilkor, som vid förra auktionen. — Vid samma tillfullo försäljes jemväl en mindre Ångpanna af utmärkt qvalité, och lemnas godkänd inropare anstånd med betalningen tre månader ifrån auktionsdagen.
Alfva och Gudings den 15 December 1874.
Efter anmodan
And:s Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *