Auktion å stormfälld skog

förrättas vid Landsnäsa å Fårö
för myndlings räkning tisdagen den 9 febr. kl. 11 f. m. Partiet c:a 1,200 kbm. utgöres nästan i helhet av mogen sågtimmerskog.
Indelat i parker från c:a 50 till 400 kbm.
Betalningsanstånd till 1 okt. i år. Inropare måste ställa säkerhet. Pröningsrätt förbehållas. Samling vid Landsnäsa gård. Närmare upplysningar genom förmyndaren Tyko Nordberg adr. Winor, Fårö.
Fårö i Januari 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *