Biograferna.

Visby-Bio bjuder på ett mycket blandat program, som upptar inte mindre än fem olika filmer. Förspelen uppta bl. a. ett par historier i Musse Pigg-stil samt en serie intressanta och vältagna bilder från en fågeljakt i Nord-Carolina. Huvudplunkten på grogrammet var en något ålderdomlig Harold Lloyd-film, som en gång hetat »Mandom, mod och morske män» men nu moderniserats med ny titel Bravo Harold» samt konstgjord musik. Harold Lloyd tycks i alla fall inte mistat sin förmåga att roa, om man får döma av de syn- och hörbara glädjeyttringar, som den övervägande ungdomliga publiken visade i går kväll.
»På farofyllda vägar» är den lockande och spännande titeln Regims senaste program. Filmen behandlar ett tema, som visserligen använts åtskilliga gånger, men som till synes fortfarande har kvar grepp om publiken, i synnerhet den mera ungdomliga delen. Man får nämligen här följa ett nybyggaretåg på dess väg från bötststaterna till det lockande landet i väster. Regissören har lyckats utmärkt väl med att åskådliggöra alla besvärligheter, som nybyggarna möta på sin långa färd. Naturligtvis Saknas inte det obligatoriska indianöverfallet. I huvudlrollerna uppträda ett par så framstående förmågor som Gary Cooper och Lily Damita. Dessutom vimlar filmen av orignella typer med Ernest Torrene i spetsen som gammal vägvisare och slagskämpe. Det är en film, som roar både stora och små. En skämtteckning och ett annat förspel utfylla programmet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *