Småbarnsskolan hade i går sin afslutningsexamen

för innevarande lästermin. Barnen hemförlofvades af H. H. Biskopen med ett tal, hvari han uttryckte föräldrars och målsmäns tacksamhet till lärarinnorna samt lade barnen på hjertat, att icke anse ferierna utsedda för lättja och sysslolöshet, utan väl använda dem till både själens och kroppens förkofran.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Juni 1875
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *