Utmätningsauktion.

Fredagen den 29 nästkommande Mars kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af A. M. Elgstrands egande 9/16 mantal Lilla Mickelgårds i Veskinde socken; egande de hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar omkring 75 tunnl. åker af mylla på lera, omkring 5 tunnl. äng, 20 tunnl. hagmark, 5 tunnl. utskog och 53 tunnl. myrmark, samt har blifvit saluvärderad till 13,115 kronor.
Visby i Landskansliet 20:de Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *