Vid Varplösa landtbruksskola

blifva 6 frilärlingsplatser lediga att tillträda den 26 nästkommande Oktober.
För att blifva till lärling antagen erfordras: att läsa väl och redigt innantill känna de fyra räknesätten enkla af, vara 18 år, frisk och arbetsför samt minst under ett års tid halva handlagt landtmannagöromål.
Sökandena böra helst personligen aflemna till skolans föreståndare sina egenhärdigt skritna ansökningar, stälda till styrelsen för skolan, jemte prest., läkare- och tjenstebetyg samt orlofssedel eller målsmans samtycke till ansökan före April månads utgång.
Varplösa den 10 Mars 1875.
SKOLSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *