Skeppsbrott.

Tyska ångaren Conatio, kapten Jost, hemmahörande i Flensburg, kommande från Baltishport och destinerad till Antwerpen med last af hafre (man säger att lasten skulle utgjort omkring 10,000 tunnor) strandade å ”Flytaren” utanför Hamra natten emellan den 20 och 21 dennes. Fartyget, som berättas vara nytt, är läck. Bergningsångaren Neptun är vid strandningsstället, men kunde under torsdagen, till följd at den svåra stormen, ingenting uträtta. Bergningsångaren Poseidon, som afgått härifrån till Stockholms skärgård, säges af äfvenledes vara till strandningsstället beordrad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *