Skogseld.

Enligt rapport från vederbörande kronolänsman, utbröt skogseld den 9 d:s uti en i närheten af Asa hemman i Lojsta socken belägen beteshage, tillhörig landtbrukaren L. Mürer vid Rungsarfve i Linde. Omedelbart efter rapport derom begaf sig kronolänsmannen Dahlbäck till brandstället. Genom det från Fardhems pastorat uppbådade manskapets raska släckningsarbete blef elden spärrad och till större delen släckt, så att de omkring liggande, flera hundra tunnland vidsträckta skogarne numera lyckligtvis äro utan all fara. Oaktadt torkan och den rikliga skogstillgången blefvo likväl icke mera än omkring 2:ne tunnl. till någon nämnvärdare grad förstörda. Rörande uppkomsten af elden, så har vid förhör, som den 10:de dennes hållits, någon säker upplysning ej kunnat erhållas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *