Tjenstledighet

och förordnande Konungens Befallningshafvande har, på derom gjord ansökning, beviljat Kronolänsmannen J. A. Smedberg, för helsans vårdande, tjenstledighet från d. 10 i denna månad till d. 1 nästkommande September och förordnat Johan Smedberg att under sagda tid bestrida kronomanstjensten i Rute och Forsa ting.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *