Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Matias Samuel Kalström att han ämnar i Fårö kommun idka diversehandel under firma M. Kalström.
Visby i Landskansliet 10 Januari 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *