Från sjön.

Tycka briggen Frans von Mathiews, hvilken, stadd på resa från England till Halmstad med last af stenkol för hrr Apelstam & Schéels räkning, blifvit i Skagerack öfverseglad at finska fartyget S:t Olaf och öfvergifven af besättningen, men sedermera berged och förd till Fredrikshall i Norge, har nu bogserats hit af Svitzerska ångaren Skandinavien. Briggen som är illa ramponerad och hvars stormast gått öfver bord, kommer efter verketäld lossning, att undergå reparation å Halmstads varf.
— En synnerligt svår och långsam sjöresa har skonerten Para, kapten Johannes Pik, haft på resa från Chile med Newcastle till mål.
Den 30 Oktober afgick skonerten från Gefle. Resan gick utan svårighet till 10 November, då fartyget i Nordsjön öfverfölls af svår storm med hög sjö och öfverspolningar. Följande dagarna blef stormen orkanlik. På tisdagen 13 November beslöts att kasta däckslasten öfver bord, då fartyget eljas icke kunde reda sig. Pumparna användes hela tiden.
Följande dagen aftog stormen betydligt, men redan på fredagen var det åter hård orkan. Man nödgades hala stormseglet, då fartyget blef liggande utan segel i brottsjöarne. Olja användes för att dämpa hafvar, som jämt bröt öfver fartyget.
Härefter fick fartyget åter lugnare väder till 22 November. Då tilltog stormen åter. I samråd med manskapet beslöt kaptenen nu att söka hamn, då fartyget började läcka ovanligt mycket.
Den 28 November fick man sigte på Lindesnäs, fick lots om bord och inkom i Klefrena hamn. Här låg fartyget var till 11 December, under tiden reparerande sina skador. Deu 21 December hade det åter storm öfver sig, hvilken följande dag vardt orkanlik. Man låg för refvadt storsegel. KL 7 f. m. sprang stagfocken. 23 December yrkadebesättningen att land skulle sökas, då de icke längre förmådde vaka nätter och dagar. Stormen fortfor nätter och dagar. Stormen fortfor äfven julaftonens förmiddag.
På juldagen hade vädret lugnat sig, hvadan beslöts att resan skulle fortsättas. Men redan samma dags förmiddag hade fartyget åter storm öfver sig, så att man gjorde fast alla segel och lade till för refvadt stormstorsegel.
Fredagen 28 December var vinden vestlig med ojämn bris och tjocka, så att norska kusten ej kunde angöras. Under jämna lodningar af danska grunden fick man kl. 10 f. m. sigte på Hirtshals fyrtorn. Stagfocken tillsattes, men sprang i stycken. Fartyget lade bi mellan Hirtshals och Skagen för att invänta klarare väder.
Den 29 December sattes kurs på Lysekil, den enda plats som kunde sökas under tjocka och orkanväder. Man ankrade der vid middagstid.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *