Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Stenkumla socken: födda 12, döda 14, inflyttade 62, utflyttade 39, ökning 11; folkmängd 468.
Träkumla socken: födda 3, döda 3, inflyttade 17, utflyttade 20; minskning 3; folkmängd 206.
Vesterhejde socken: födda 13, döde 8, inflyttade 59, inflyttade 71; minskning 7; folkmängd 476.
Veskinde socken: födda 16 (8 mankön, 8 qvinkön), döda 7 (4 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 44 (22 mankön, 22 qvinkön), utflyttade 68 (35 mankön, 33 qvinkön); minskning 16; folkmängd 554 (251 mankön, 303 qvinkön),
Bro socken: födda 7(6 mankön, 2 qvinkön), döda 2 (mankön), inflyttade 19 (9 mankön, 10 qvinkön), utflyttade 25 (15 mankön, 10 qvinkön); minskning 1; folkmängd 282 (139 mankön, 143 qvinkön).
Vänge socken: födda 9, döda 3, inflyttade 39, utflyttade 28; ökning 10; folkmängd 579.
Buttle socken: födda 6, döda 5, inflyttade 29, utflyttade 19, ökning 10; folkmängd 362.
Guldrupe socken: födds 3, döda 2, inflyttade 9, utflyttade 12, minskning 2; folkmängd 275.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *